Ogólne warunki handlowe

Oferent: JBL Invest Ltd, zwany dalej oferentem). Zostaje zawarta umowa pomiędzy klientem a oferentem. Klient zamawia oferowany produkt w sklepie internetowym www.hairmedicate.eu, obsługiwanym przez oferenta. Po przesłaniu zamówienia i dokonaniu płatności w formie wybranej przez klienta, oferent za pośrednictwem poczty dostarcza towar zamówiony przez klienta. Umowa o dostawę zaoferowanego produktu w przypadku faktycznej zgodności u oferenta zostaje zawarta, bez konieczności złożenia odrębnego oświadczenia przez oferenta w tym zakresie, klientowi, który przedstawił ofertę na umowę, a jednocześnie klient rezygnuje z ewentualnego oświadczenia o akceptacji. O przyjęciu oferty dotyczącej zawarcia umowy oferent informuje klienta przy użyciu podanego adresu e-mail, lub najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionych produktów. Umowa w przypadku zamówionych produktów zostaje zrealizowana poprzez odebranie towaru i dokonanie płatności za zamówiony towar.

Klient ma prawo zwrotu bez uzasadnienia oferentowi towarów, stanowiących przedmiot umowy ciągu 15 dni roboczyc (sobota nie jest dniem roboczym w rozumieniu tej umowy) od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: warunkiem jest, żeby towar nie był w stanie uszkodzonym, używanym lub otwartym, oraz, żeby koszty odesłania drogą pocztową były uregulowane. Okres odstąpienia w przypadku umów na dostarczenie towaru rozpoczyna się w dniu, w którym towar został dostarczony do klienta. Aby ten termin był dotrzymany, wystarczy w odpowiednim terminie zwrócić towar wraz z krótkim listem zawierającym żądanie zwrotu ceny zakupu. Ryzyko uszkodzenia podczas zwrotu ponosi klient i jest on zobowiązany udowodnić fakt odesłania towaru. Jeżeli towar został terminowo i poprawnie zwrócony przez klienta, to oferent ma obowiązek zwrotu już zapłaconej ceny zakupu najpóźniej w ciągu 30 dni.
Wszelkie prawa zastrzeżone: hairmedicate.eu